OM PSYKOTERAPI OG PSYKODRAMA

Formålet med psykoterapi er at klienten skal få bedre mental helse, bedre forståelse og innsikt i følelsesmessige problemer, kunne forandre adferd, lettere kunne ta valg, takle hverdagen bedre, oppnå personlige mål, bedre relasjoner til partner, barn, annen familie, venner, kollegaer og lignende.

Psykodrama er en av mange terapi-retninger innenfor psykoterapien. Jeg er psykodramaterapeut og bruker psykodramatiske verktøy både når jeg jobber med grupper og med individuelle klienter (se HER for å lese mer om psykodrama). Samtidig bruker jeg ofte elementer fra kognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi, ACT (aksept- og forpliktelsesterapi), mindfulness, psykoedukasjon og eksistensiell psykoterapi når jeg finner det hensiktsmessig. Jeg tilpasser med andre ord metodene etter det jeg tror passer deg best. Som oftest betyr det at vi jobber med flere teorier og metoder for at du skal få best mulig utbytte av timene.

Jeg er medlem av PiN Psykodramaforeningen i Norge. Som medlem forplikter jeg meg til å følge de yrkesetiske retningslinjene til foreningen som blant annet handler om verdigrunnlag, faglig kompetanse og oppdatering, etisk forsvarlig praksis og taushetsplikt. Se: https://psykodramaforeningen.no/etiske-retningslinjer/

PiN er tilsluttet paraplyorganisasjon NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi).

psykodramaforeningen i Norge