OM PSYKODRAMA

Å spille hovedrollen i sitt eget liv

Hva vil du gjøre med livet ditt? Hvordan vil du leve? Hva er viktig for deg?

Psykodrama ble skapt av den jødiske filosofen og psykiateren Jakob Levy Moreno på 1920-tallet i Wien. Han emigrerte til USA og metoden ble der videreutviklet sammen med Zerka Moreno.

I psykodrama utforsker vi hva som er mulig. Hvilke muligheter har du i den situasjonen du er i her og nå? Vi trener opp kreativiteten og spontaniteten vår sånn at vi kan utvikle det handlingsrommet vi er i og komme videre når vi har behov for det. Vi jobber med rollebytte for å se oss selv utenfra og andre innenfra. På den måten kan vi få større perspektiv på eget liv og bedre forståelse for andre. Vi kan lettere se hvilke ressurser vi har og ta vare på egne behov. Samtidig kan vi bedre eller fordype relasjonene med andre mennesker både de vi står aller nærmest og de vi møter mer tilfeldig. Vi bruker metoder som inviterer til handling hvor både intellekt, følelser og kropp forteller og viser veien videre.

Noen synes psykodrama høres skummelt ut. For meg, som driver Stjørdal Psykoterapi, har metoden vært utfordrende, jeg kan ikke «ro meg bort» eller «gjemme» meg med ord, jeg må ta et skritt framover med hele meg og ta valg og ansvar for eget liv. Ja visst kan det være slitsomt, men det fungerer.

Psykodrama er en metode som egner seg svært bra i gruppeterapi, men også i individuell terapi. Kom som du er med dine problemer, utfordringer, ønsker eller drømmer. Intet tema er for stort eller lite. Vi jobber selvfølgelig ut fra din situasjon, din bakgrunn og dine behov. Målet er at du skal få det bedre i livet ditt.

psykodramaforeningen i Norge