OM GRUPPETERAPI

Om gruppeterapi

Psykodrama er mest kjent som en metode i gruppeterapi. Noen av fordelene med å være med i ei terapigruppe er at du kan få hjelp, støtte, inspirasjon og lære mye av de andre deltagerne. Å arbeide i fellesskap gir oss nye perspektiver og er helt uvurdelig for å kjenne at man ikke er alene med utfordringene sine. Vi tar utgangspunkt i oss selv, men når vi blir tvunget til å lytte til, speile og bli speilet av de andre, så kommer innsiktene mye raskere enn når vi sitter hjemme alene og spekulerer eller er med i diverse dårlig stemte ‘klage-kor’. Ensomhet gjør sjelden sterk, vi trenger hverandre. Når vi ber om hjelp og hjelper andre blir mange ting både enklere og morsommere. Når vi er flere sammen har vi store muligheter til å bruke psykodrama-metodene til fulle, til å virkelig spille ut våre indre landskaper, til å gå inn i andres verdener og å oppleve den fantastiske rikdommen det er å dele det som bor i oss med andre.

Som oftest vil vi ha lengre økter, gjerne på 3 timer, som inneholder ulike øvelser og dramatisering av et tema. Jeg er alltid opptatt av at dere som er med i gruppa skal være trygge på meg som leder og på hverandre. Alle som deltar har taushetsplikt og ingen forplikter seg til å verken fortelle eller gjøre noe de ikke selv ønsker. Alle deltar på like vilkår, og jeg forventer at alle respekterer de andre deltagerne og spillereglene som gjelder.

Temaer som grensesetting, tydelighet, tillit, åpenhet, sårbarhet, empati, kreativitet, egne behov og valg blir ofte aktuelle når vi møtes i ei gruppe. Det er viktig å understreke at folk deltar av ulike grunner og at gruppeterapi kan være fint og virksomt for de aller fleste. Noen vil «komme videre», få det enda bedre med seg selv, ta viktige valg i forhold til jobbsituasjon eller utdanning. Andre vil finne ut av vanskelige relasjoner, mens enkelte er nedstemte eller stressa og trenger hjelp for å få det bedre med seg selv.

Har du lyst til å være med i en terapigruppe? Se HER for aktuelle grupper. Om det for tiden ikke er en aktuell gruppe som passer for deg, så send meg en mail og fortell at du er interessert, så kontakter jeg deg.

psykodramaforeningen i Norge