INDIVIDUELL TERAPI og SELVUTVIKLING

Hva er viktig for deg? Hvordan vil du leve? Hva er mulig å få til?

Når det er på sin plass bruker jeg elementer fra kognitiv psykologi, emosjonsfokusert terapi, ACT (aksept- og forpliktelsesterapi), psykoedukasjon, mindfulness og ikke minst eksistensiell psykoterapi. Helt grunnleggende er likevel psykodramaterapi som jeg har studert i flere år og har mye erfaring med.

Derfor bruker jeg ofte psykodramatiske og andre kreative metoder for å hjelpe deg på best mulig måte. Det betyr at vi gjerne har en lekende og utforskende tilnærming til det du ønsker å jobbe med. Kanskje har du mest behov for å snakke og fortelle om din situasjon. I så fall gjør du det. Kanskje har du enda mer behov for å kjenne på og utforske følelser og kroppslige fornemmelser. Da kan vi gjøre øvelser for å få bedre selvinnsikt, tilstedeværelse eller ro. Kanskje trenger du hjelp og støtte til å ta valg og komme videre i livet, til å se flere muligheter og til å virkelig bli kjent med og stole på dine egne ressurser og evner.

I psykodrama er vi opptatt av handling. Det betyr at vi ofte spiller ut situasjoner sånn at ikke bare intellektet men også kropp og følelser ‘blir med’, – når du er klar for det. I praksis betyr dette at vi gjerne jobber med stoler og lager små scener.

Å være menneske er å være relasjonell. Vi klarer oss ikke uten andre og de klarer seg ikke uten oss. Derfor har vi ofte fokus på møte med ‘den andre’. Det kan være en person som står deg nært eller er fjernere, en person du er redd, en du er sint på, en du beundrer, en du er nysgjerrig på eller ikke helt vet hvordan du skal forholde deg til. Vi jobber gjerne med å få et større perspektiv på oss selv og våre handlinger, samtidig som vi prøver å få større forståelse eller innsikt i andre – når dette er relevant.

Vi jobber også med å møte ulike aspekter og følelser i oss selv, ulike situasjoner og hendelser både fra fortiden, det som er her og nå og framtiden. Uansett hva som skjer er det du som bestemmer hva du vil gå inn i og hvor dypt vi skal gå.

Aktuelle tema kan være vanskelige opplevelser fra barndommen, stress, uro, redsel, usikkerhet, grubling, bekymringer, tristhet, mismot, mistrivsel, skam, dårlig samvittighet, søvnproblemer, sorg, sinne, irritasjon, vanskelige relasjoner, avhengighet, sjalusi, ensomhet, – men også ønske om å se på muligheter for framtida, større nærvær, mer mot og energi, økt kreativitet, glede og trygghet.

Hvor mange timer du ønsker er helt opp til deg. Noen ganger kan en eller to timer være nok til å få ‘ryddet’ litt i hodet, andre ganger kan flere timer være nødvendig for å komme videre. Inngrodde uhensiktsmessige mønster som har tatt tid å innarbeide, tar også tid å endre. Ikke minst er det ofte viktig å ‘øve’ mellom timene, noe jeg selvfølgelig hjelper deg med.

Du trenger ingen henvisning og det er kort ventetid. Jeg har selvfølgelig taushetsplikt og kan snakke om og forholde meg til det meste.

Les mer om psykodrama HER

Priser se HER

Kontakt se HER

SELVUTVIKLING

”i all lengsel bor ei framtid” er det noen som har sagt.

Hvordan vil du ha det? Hva er meningsfullt for deg? Hva vil du bruke mer tid på? Hvilke uvaner vil du slutte med? Hva har du mest behov for å utvikle ved deg selv? Hvilke verdier er viktige for deg? Hvordan ta kloke beslutninger? Hvordan ta ansvar for egne tanker og handlinger? Hva hindrer deg fra å gjøre det du vil? Hvilken hjelp trenger du? Hva motiverer deg? Og hvordan skal du få gjennomført det du setter deg som mål?

Når vi jobber med og rydder opp i ’indre demoner’ som frykt, dårlig samvittighet, irritasjon, motløshet og dårlig selvbilde – og kanskje gjør godt igjen og retter opp skader vi har påført oss selv og andre – er det på tide å ta fatt på hvordan resten av livet skal være. Jeg tror på samsvar mellom verdier og handlinger – og jeg er overbevist om at alle kan få det bedre med seg selv og andre gjennom å bli bedre kjent med seg selv og ta i bruk de indre kreftene vi alle er i besittelse av.

Bilde: Her foregår samtalene. Jeg har et stort rom med sofaer og gulvplass som vi bruker når vi trenger det.

stoler for psykoterapi

psykodramaforeningen i Norge